Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 赠李八秘书别三十韵

《赠李八秘书别三十韵》

杜甫 Library Resources
1 赠李八秘... :
往时中补右,扈跸上元初。反气淩行在,妖星下直庐。

2 赠李八秘... :
六龙瞻汉阙,万骑略姚墟。玄朔回天步,神都忆帝车。

3 赠李八秘... :
一戎才汗马,百姓免为鱼。通籍蟠螭印,差肩列凤舆。

4 赠李八秘... :
事殊迎代邸,喜异赏朱虚。寇盗方归顺,乾坤欲晏如。

5 赠李八秘... :
不才同补衮,奉诏许牵裾。鸳鹭叨云阁,麒麟滞玉除。

6 赠李八秘... :
文园多病后,中散旧交疏。飘泊哀相见,平生意有馀。

7 赠李八秘... :
风烟巫峡远,台榭楚宫虚。触目非论故,新文尚起予。

8 赠李八秘... :
清秋凋碧柳,别浦落红蕖。消息多旗帜,经过叹里闾。

9 赠李八秘... :
战连唇齿国,军急羽毛书。幕府筹频问,山家药正锄。

10 赠李八秘... :
台星入朝谒,使节有吹嘘。西蜀灾长弭,南翁愤始摅。

11 赠李八秘... :
对扬抏士卒,干没费仓储。势藉兵须用,功无礼忽诸。

12 赠李八秘... :
御鞍金騕褭,宫砚玉蟾蜍。拜舞银钩落,恩波锦帕舒。

13 赠李八秘... :
此行非不济,良友昔相于。去旆依颜色,沿流想疾徐。

14 赠李八秘... :
沈绵疲井臼,倚薄似樵渔。乞米烦佳客,钞诗听小胥。

15 赠李八秘... :
杜陵斜晚照,潏水带寒淤。莫话清溪发,萧萧白映梳。

URN: ctp:n151405