Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《苦辛行》

戎昱 Library Resources
1 苦辛行:
且莫奏短歌,聽余苦辛詞。如今刀筆士,不及屠沽兒。

2 苦辛行:
少年無事學詩賦,豈意文章複相誤。東西南北少知音,
終年竟歲悲行路。仰面訴天天不聞,低頭告地地不言。

3 苦辛行:
天地生我尚如此,陌上他人何足論。誰謂西江深,
涉之固無憂;誰謂南山高,可以登之遊。

4 苦辛行:
險巇唯有世間路,一晌令人堪白頭。貴人立意不可測,
等閒桃李成荊棘。風塵之士深可親,心如雞犬能依人。

5 苦辛行:
悲來卻憶漢天子,不棄相如家舊貧。勸君且飲酒,
酒能散羈愁。誰家有酒判一醉,萬事從他江水流。

URN: ctp:n159672