Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 撫州被推昭雪答陸太祝三首

《撫州被推昭雪答陸太祝三首》

戴叔倫 Library Resources
1 撫州被推... :
求理由來許便宜,漢朝龔遂不為疵。

2 撫州被推... :
如今謗起翻成累,唯有新人子細知。

3 撫州被推... :
貧交相愛果無疑,共向人間聽直詞。

4 撫州被推... :
從古以來何限枉,慚知暗室不曾欺。

5 撫州被推... :
春風旅館長庭蕪,俯首低眉一老夫。

6 撫州被推... :
已對鐵冠窮事本,不知廷尉念冤無。

URN: ctp:n161311