Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《游烂柯山》

谢勮 Library Resources
1 游烂柯山:
独淩清景出,下视众山中。云日遥相对,川原无不通。

2 游烂柯山:
自致高标末,何心待驭风。

3 游烂柯山:
宛演横半规,穹崇翠微上。云扃掩苔石,千古无人赏。

4 游烂柯山:
宁知后贤心,登此共来往。

5 游烂柯山:
仙弈示樵夫,能言忘归路。因看斧柯烂,孙子发已素。

6 游烂柯山:
孰云遗迹久,举意如旦暮。

7 游烂柯山:
仙僧会真要,应物常渊默。惟将无住理,转与信人说。

8 游烂柯山:
月影清江中,可观不可得。

URN: ctp:n168177