Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《韋道安》

柳宗元 Library Resources
1 韋道安:
道安本儒士,頗擅弓劍名。二十游太行,暮聞號哭聲。

2 韋道安:
疾驅前致問,有叟垂華纓。言我故刺史,失職還西京。

3 韋道安:
偶為群盜得,毫縷無餘贏。貨財足非吝,二女皆娉婷。

4 韋道安:
蒼黃見驅逐,誰識死與生。便當此殞命,休複事晨征。

5 韋道安:
一聞激高義,眥裂肝膽橫。掛弓問所往,趫捷超崢嶸。

6 韋道安:
見盜寒澗陰,羅列方忿爭。一矢斃酋帥,餘黨號且驚。

7 韋道安:
麾令遞束縛,纆索相拄撐。彼姝久褫魄,刃下俟誅刑。

8 韋道安:
卻立不親授,諭以從父行。捃收自擔肩,轉道趨前程。

9 韋道安:
夜發敲石火,山林如晝明。父子更抱持,涕血紛交零。

10 韋道安:
頓首願歸貨,納女稱舅甥。道安奮衣去,義重利固輕。

11 韋道安:
師婚古所病,合姓非用兵。朅來事儒術,十載所能逞。

12 韋道安:
慷慨張徐州,朱邸揚前旌。投軀獲所願,前馬出王城。

13 韋道安:
轅門立奇士,淮水秋風生。君侯既即世,麾下相欹傾。

14 韋道安:
立孤抗王命,鐘鼓四野鳴。橫潰非所壅,逆節非所嬰。

15 韋道安:
舉頭自引刃,顧義誰顧形。烈士不忘死,所死在忠貞。

16 韋道安:
咄嗟徇權子,翕習猶趨榮。我歌非悼死,所悼時世情。

URN: ctp:n175477