Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和牛相公南溪醉歌見寄

《和牛相公南溪醉歌見寄》

劉禹錫 Library Resources
1 和牛相公... :
脫屣將相守沖謙,唯於山水獨不廉。枕伊背洛得勝地,
鳴皋少室來軒簷。相形面勢默指畫,言下變化隨顧瞻。

2 和牛相公... :
清池曲榭人所致,野趣幽芳天與添。有時轉入潭島間,
珍木如幄藤為簾。忽然便有江湖思,沙礫平淺草纖纖。

3 和牛相公... :
怪石釣出太湖底,珠樹移自天臺尖。崇蘭迎風綠泛豔,
坼蓮含露紅dM襜。修廊架空遠岫入,弱柳覆檻流波沾。

4 和牛相公... :
渚蒲抽芽劍脊動,岸荻迸筍錐頭銛。攜觴命侶極永日。

5 和牛相公... :
此會雖數心無厭。人皆置莊身不到,富貴難與逍遙兼。

6 和牛相公... :
唯公出處得自在,決就放曠辭炎炎。座賓盡歡恣談謔,
愧我掉頭還奮髯。能令商於多病客,亦覺自適非沉潛。

URN: ctp:n176593