Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 聽蕭君姬人彈琴

《聽蕭君姬人彈琴》

盧仝 Library Resources
1 聽蕭君姬... :
彈琴人似膝上琴,聽琴人似匣中弦。二物各一處,
音韻何由傳。無風質氣兩相感,萬般悲意方纏綿。

2 聽蕭君姬... :
初時天山之外飛白雪,漸漸萬丈澗底生流泉。

3 聽蕭君姬... :
風梅花落輕揚揚,十指乾淨聲涓涓。昭君可惜嫁單于,
沙場不遠只眼前。蔡琰薄命沒胡虜,烏梟啾唧啼胡天。

4 聽蕭君姬... :
關山險隔一萬里,顏色錯漠生風煙。形魄散逐五音盡,
雙蛾結草空嬋娟。中腹苦恨杳不極,新心愁絕難複傳。

5 聽蕭君姬... :
金尊湛湛夜沉沉,餘音疊發清聯綿。主人醉盈有得色,
座客向隅增內然。孔子怪責顏回瑟,野夫何事蕭君筵。

6 聽蕭君姬... :
拂衣屢命請中廢,月照書窗歸獨眠。

URN: ctp:n183241