Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《感諷六首》

李賀 Library Resources
1 感諷六首:
人間春蕩蕩,帳暖香揚揚。飛光染幽紅,誇嬌來洞房。

2 感諷六首:
舞席泥金蛇,桐竹羅花床。眼逐春瞑醉,粉隨淚色黃。

3 感諷六首:
王子下馬來,曲沼鳴鴛鴦。焉知腸車轉,一夕巡九方。

4 感諷六首:
苦風吹朔寒,沙驚秦木折。舞影逐空天,畫鼓餘清節。

5 感諷六首:
蜀書秋信斷,黑水朝波咽。嬌魂從回風,死處懸鄉月。

6 感諷六首:
雜雜胡馬塵,森森邊士戟。天教胡馬戰,曉雲皆血色。

7 感諷六首:
婦人攜漢卒,箭箙囊巾幗。不慚金印重,踉蹌腰鞬力。

8 感諷六首:
恂恂鄉門老,昨夜試鋒鏑。走馬遣書勳,誰能分粉墨。

9 感諷六首:
青門放彈去,馬色連空郊。何年帝家物,玉裝鞍上搖。

10 感諷六首:
去去走犬歸,來來坐烹羔。千金不了饌,狢肉稱盤臊。

11 感諷六首:
試問誰家子,乃老能佩刀。西山白蓋下,賢俊寒蕭蕭。

12 感諷六首:
曉菊泫寒露,似悲團扇風。秋涼經漢殿,班子泣衰紅。

13 感諷六首:
本無辭輦意,豈見入空宮。腰衱佩珠斷,灰蝶生陰松。

14 感諷六首:
蝶飛紅粉台,柳掃吹笙道。十日懸戶庭,九秋無衰草。

15 感諷六首:
調歌送風轉,杯池白魚小。水宴截香腴,菱科映青罩。

16 感諷六首:
zv蒙梨花滿,春昏弄長嘯。唯愁苦花落,不悟世衰到。

17 感諷六首:
撫舊唯銷魂,南山坐悲峭。

URN: ctp:n184034