Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和答诗十首:答桐花

《和答诗十首:答桐花》

白居易 Library Resources
1 和答诗十... :
山木多蓊郁,兹桐独亭亭。叶重碧云片,花簇紫霞英。

2 和答诗十... :
是时三月天,春暖山雨晴。夜色向月浅,暗香随风轻。

3 和答诗十... :
行者多商贾,居者悉黎氓。无人解赏爱,有客独屏营。

4 和答诗十... :
手攀花枝立,足蹋花影行。生怜不得所,死欲扬其声。

5 和答诗十... :
截为天子琴,刻作古人形。云待我成器,荐之于穆清。

6 和答诗十... :
诚是君子心,恐非草木情。胡为爱其华,而反伤其生。

7 和答诗十... :
老龟被刳肠,不如无神灵。雄鸡自断尾,不愿为牺牲。

8 和答诗十... :
况此好颜色,花紫叶青青。宜遂天地性,忍加刀斧刑。

9 和答诗十... :
我思五丁力,拔入九重城。当君正殿栽,花叶生光晶。

10 和答诗十... :
上对月中桂,下覆阶前蓂。泛拂香炉烟,隐映斧藻屏。

11 和答诗十... :
为君布绿阴,当暑荫轩楹。沉沉绿满地,桃李不敢争。

12 和答诗十... :
为君发清韵,风来如叩琼。泠泠声满耳,郑卫不足听。

13 和答诗十... :
受君封植力,不独吐芬馨。助君行春令,开花应晴明。

14 和答诗十... :
受君雨露恩,不独含芳荣。戒君无戏言,翦叶封弟兄。

15 和答诗十... :
受君岁月功,不独资生成。为君长高枝,凤凰上头鸣。

16 和答诗十... :
一鸣君万岁,寿如山不倾。再鸣万人泰,泰阶为之平。

17 和答诗十... :
如何有此用,幽滞在岩坰。岁月不尔驻,孤芳坐凋零。

18 和答诗十... :
请向桐枝上,为馀题姓名。待馀有势力,移尔献丹庭。

URN: ctp:n188497