Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和答诗十首:答四皓庙

《和答诗十首:答四皓庙》

白居易 Library Resources
1 和答诗十... :
天下有道见,无道卷怀之。此乃圣人语,吾闻诸仲尼。

2 和答诗十... :
矫矫四先生,同禀希世资。随时有显晦,秉道无磷缁。

3 和答诗十... :
秦皇肆暴虐,二世遘乱离。先生相随去,商岭采紫芝。

4 和答诗十... :
君看秦狱中,戮辱者李斯。刘项争天下,谋臣竟悦随。

5 和答诗十... :
先生如鸾鹤,去入冥冥飞。君看齐鼎中,焦烂者郦其。

6 和答诗十... :
子房得沛公,自谓相遇迟。八难掉舌枢,三略役心机。

7 和答诗十... :
辛苦十数年,昼夜形神疲。竟杂霸者道,徒称帝者师。

8 和答诗十... :
子房尔则能,此非吾所宜。汉高之季年,嬖宠钟所私。

9 和答诗十... :
冢嫡欲废夺,骨肉相忧疑。岂无子房口,口舌无所施。

10 和答诗十... :
亦有陈平心,心计将何为。皤皤四先生,高冠危映眉。

11 和答诗十... :
从容下南山,顾盼入东闱。前瞻惠太子,左右生羽仪。

12 和答诗十... :
却顾戚夫人,楚舞无光辉。心不画一计,口不吐一词。

13 和答诗十... :
暗定天下本,遂安刘氏危。子房吾则能,此非尔所知。

14 和答诗十... :
先生道既光,太子礼甚卑。安车留不住,功成弃如遗。

15 和答诗十... :
如彼旱天云,一雨百谷滋。泽则在天下,云复归希夷。

16 和答诗十... :
勿高巢与由,勿尚吕与伊。巢由往不返,伊吕去不归。

17 和答诗十... :
岂如四先生,出处两逶迤。何必长隐逸,何必长济时。

18 和答诗十... :
由来圣人道,无朕不可窥。卷之不盈握,舒之亘八陲。

19 和答诗十... :
先生道甚明,夫子犹或非。愿子辨其惑,为予吟此诗。

URN: ctp:n188537