Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和答诗十首:答箭镞

《和答诗十首:答箭镞》

白居易 Library Resources
1 和答诗十... :
矢人职司忧,为箭恐不精。精在利其镞,错磨锋镝成。

2 和答诗十... :
插以青竹簳,羽之赤雁翎。勿言分寸铁,为用乃长兵。

3 和答诗十... :
闻有狗盗者,昼伏夜潜行。摩弓拭箭镞,夜射不待明。

4 和答诗十... :
一盗既流血,百犬同吠声。狺狺嗥不已,主人为之惊。

5 和答诗十... :
盗心憎主人,主人不知情。反责镞太利,矢人获罪名。

6 和答诗十... :
寄言控弦者,愿君少留听。何不向西射,西天有狼星。

7 和答诗十... :
何不向东射,东海有长鲸。不然学仁贵,三矢平虏庭。

8 和答诗十... :
不然学仲连,一发下燕城。胡为射小盗,此用无乃轻。

9 和答诗十... :
徒沾一点血,虚污箭头腥。

URN: ctp:n188574