Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 隋堤柳-憫亡國也

《隋堤柳-憫亡國也》

白居易 Library Resources
1 隋堤柳-... :
隋堤柳,歲久年深盡衰朽。風飄飄兮雨蕭蕭,
三株兩株汴河口。老枝病葉愁殺人,曾經大業年中春。

2 隋堤柳-... :
大業年中煬天子,種柳成行夾流水。西自黃河東至淮,
綠陰一千三百里。大業末年春暮月,柳色如煙絮如雪。

3 隋堤柳-... :
南幸江都恣佚游,應將此柳系龍舟。紫髯郎將護錦纜,
青娥禦史直迷樓。海內財力此時竭,舟中歌笑何日休。

4 隋堤柳-... :
上荒下困勢不久,宗社之危如綴旒。煬天子,
自言福祚長無窮,豈知皇子封酅公。龍舟未過彭城閣,
義旗已入長安宮。蕭牆禍生人事變,晏駕不得歸秦中。

5 隋堤柳-... :
土墳數尺何處葬,吳公台下多悲風。二百年來汴河路,
沙草和煙朝複暮。後王何以鑒前王,請看隋堤亡國樹。

URN: ctp:n188922