Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和夢遊春詩一百韻

《和夢遊春詩一百韻》

白居易 Library Resources
1 和夢遊春... :
昔君夢遊春,夢游仙山曲。怳若有所遇,似愜平生欲。

2 和夢遊春... :
因尋菖蒲水,漸入桃花穀。到一紅樓家,愛之看不足。

3 和夢遊春... :
池流渡清泚,草嫩蹋綠蓐。門柳暗全低,簷櫻紅半熟。

4 和夢遊春... :
轉行深深院,過盡重重屋。烏龍臥不驚,青鳥飛相逐。

5 和夢遊春... :
漸聞玉佩響,始辨珠履躅。遙見窗下人,娉婷十五六。

6 和夢遊春... :
霞光抱明月,蓮豔開初旭。縹緲雲雨仙,氛氳蘭麝馥。

7 和夢遊春... :
風流薄梳洗,時世寬妝束。袖軟異文綾,裾輕單絲縠。

8 和夢遊春... :
裙腰銀線壓,梳掌金筐蹙。帶襭紫蒲萄,袴花紅石竹。

9 和夢遊春... :
凝情都未語,付意微相矚。眉斂遠山青,鬟低片雲綠。

10 和夢遊春... :
帳牽翡翠帶,被解鴛鴦襆。秀色似堪餐,穠華如可掬。

11 和夢遊春... :
半卷錦頭席,斜鋪繡腰褥。朱唇素指勻,粉汗紅綿撲。

12 和夢遊春... :
心驚睡易覺,夢斷魂難續。籠委獨棲禽,劍分連理木。

13 和夢遊春... :
存誠期有感,誓志貞無黷。京洛八九春,未曾花裏宿。

14 和夢遊春... :
壯年徒自棄,佳會應無複。鸞歌不重聞,鳳兆從茲蔔。

15 和夢遊春... :
韋門女清貴,裴氏甥賢淑。羅扇夾花燈,金鞍攢繡轂。

16 和夢遊春... :
既傾南國貌,遂坦東床腹。劉阮心漸忘,潘楊意方睦。

17 和夢遊春... :
新修履信第,初食尚書祿。九醞備聖賢,八珍窮水陸。

18 和夢遊春... :
秦家重蕭史,彥輔憐衛叔。朝饌饋獨盤,夜醪傾百斛。

19 和夢遊春... :
親賓盛輝赫,妓樂紛曄煜。宿醉才解酲,朝歡俄枕麹。

20 和夢遊春... :
飲過君子爭,令甚將軍酷。酩酊歌鷓鴣,顛狂舞鴝鵒。

21 和夢遊春... :
月流春夜短,日下秋天速。謝傅隙過駒,蕭娘風過燭。

22 和夢遊春... :
全凋蕣花折,半死梧桐禿。暗鏡對孤鸞,哀弦留寡鵠。

23 和夢遊春... :
淒淒隔幽顯,冉冉移寒燠。萬事此時休,百身何處贖。

24 和夢遊春... :
提攜小兒女,將領舊姻族。再入朱門行,一傍青樓哭。

25 和夢遊春... :
櫪空無廄馬,水涸失池鶩。搖落廢井梧,荒涼故籬菊。

26 和夢遊春... :
莓苔上幾閣,塵土生琴築。舞榭綴蠨蛸,歌梁聚蝙蝠。

27 和夢遊春... :
嫁分紅粉妾,賣散蒼頭僕。門客思彷徨,家人泣咿噢。

28 和夢遊春... :
心期正蕭索,宦序仍拘局。懷策入崤函,驅車辭郟鄏。

29 和夢遊春... :
逢時念既濟,聚學思大畜。端詳筮仕蓍,磨拭穿楊鏃。

30 和夢遊春... :
始從讎校職,首中賢良目。一拔侍瑤墀,再升紆繡服。

31 和夢遊春... :
誓酬君王寵,願使朝廷肅。密勿奏封章,清明操憲牘。

32 和夢遊春... :
鷹鞲中病下,豸角當邪觸。糾謬靜東周,申冤動南蜀。

33 和夢遊春... :
危言詆閽寺,直氣忤鈞軸。不忍曲作鉤,乍能折為玉。

34 和夢遊春... :
捫心無愧畏,騰口有謗讟。只要明是非,何曾虞禍福。

35 和夢遊春... :
車摧太行路,劍落酆城獄。襄漢問修途,荊蠻指殊俗。

36 和夢遊春... :
謫為江府掾,遣事荊州牧。趨走謁麾幢,喧煩視鞭樸。

37 和夢遊春... :
簿書常自領,縲囚每親鞫。竟日坐官曹,經旬曠休沐。

38 和夢遊春... :
宅荒渚宮草,馬瘦畬田粟。薄俸等涓毫,微官同桎梏。

39 和夢遊春... :
月中照形影,天際辭骨肉。鶴病翅羽垂,獸窮爪牙縮。

40 和夢遊春... :
行看須間白,誰勸杯中綠。時傷大野麟,命問長沙鵩。

41 和夢遊春... :
夏梅山雨漬,秋瘴江雲毒。巴水白茫茫,楚山青簇簇。

42 和夢遊春... :
吟君七十韻,是我心所蓄。既去誠莫追,將來幸前勖。

43 和夢遊春... :
欲除憂惱病,當取禪經讀。須悟事皆空,無令念將屬。

44 和夢遊春... :
請思遊春夢,此夢何閃倏。豔色即空花,浮生乃焦穀。

45 和夢遊春... :
良姻在嘉偶,頃克為單獨。入仕欲榮身,須臾成黜辱。

46 和夢遊春... :
合者離之始,樂兮憂所伏。愁恨僧祇長,歡榮刹那促。

47 和夢遊春... :
覺悟因傍喻,迷執由當局。膏明誘暗蛾,陽焱奔癡鹿。

48 和夢遊春... :
貪為苦聚落,愛是悲林麓。水蕩無明波,輪回死生輻。

49 和夢遊春... :
塵應甘露灑,垢待醍醐浴。障要智燈燒,魔須慧刀戮。

50 和夢遊春... :
外熏性易染,內戰心難衄。法句與心王,期君日三複。

URN: ctp:n191871