Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 六年春贈分司東都諸公

《六年春贈分司東都諸公》

白居易 Library Resources
1 六年春贈... :
我為同州牧,內愧無才術。忝擢恩已多,遭逢幸非一。

2 六年春贈... :
偶當穀賤歲,適值民安日。郡縣獄空虛,鄉閭盜奔逸。

3 六年春贈... :
其間最幸者,朝客多分秩。行接鴛鷺群,坐成芝蘭室。

4 六年春贈... :
時聯拜表騎,間動題詩筆。夜雪秉燭游,春風攜榼出。

5 六年春贈... :
花教鶯點檢,柳付風排比。法酒淡清漿,含桃嫋紅實。

6 六年春贈... :
洛童調金管,盧女鏗瑤瑟。黛慘歌思深,腰凝舞拍密。

7 六年春贈... :
每因同醉樂,自覺忘衰疾。始悟肘後方,不如杯中物。

8 六年春贈... :
生涯隨日過,世事何時畢。老子苦乖慵,希君數牽率。

URN: ctp:n194180