Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 青氈帳二十韻

《青氈帳二十韻》

白居易 Library Resources
1 青氈帳二... :
合聚千羊毳,施張百子弮。骨盤邊柳健,色染塞藍鮮。

2 青氈帳二... :
北制因戎創,南移逐虜遷。汰風吹不動,禦雨濕彌堅。

3 青氈帳二... :
有頂中央聳,無隅四向圓。傍通門豁爾,內密氣溫然。

4 青氈帳二... :
遠別關山外,初安庭戶前。影孤明月夜,價重苦寒年。

5 青氈帳二... :
軟暖圍氈毯,槍摐束管弦。最宜霜後地,偏稱雪中天。

6 青氈帳二... :
側置低歌座,平鋪小舞筵。閑多揭簾入,醉便擁袍眠。

7 青氈帳二... :
鐵檠移燈背,銀囊帶火懸。深藏曉蘭焰,暗貯宿香煙。

8 青氈帳二... :
獸炭休親近,狐裘可棄捐。硯溫融凍墨,瓶暖變春泉。

9 青氈帳二... :
蕙帳徒招隱,茅庵浪坐禪。貧僧應嘆羨,寒士定留連。

10 青氈帳二... :
客賓於中接,兒孫向後傳。王家誇舊物,未及此青氈。

URN: ctp:n197097