Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 立秋夕涼風忽至炎暑稍消即事詠懷寄汴州節度使李二十尚書

《立秋夕涼風忽至炎暑稍消即事詠懷寄汴州節度使李二十尚書》

白居易 Library Resources
1 立秋夕涼... :
嫋嫋簷樹動,好風西南來。紅缸霏微滅,碧幌飄颻開。

2 立秋夕涼... :
披襟有餘涼,拂簟無纖埃。但喜煩暑退,不惜光陰催。

3 立秋夕涼... :
河秋稍清淺,月午方裴回。或行或坐臥,體適心悠哉。

4 立秋夕涼... :
美人在浚都,旌旗繞樓臺。雖非滄溟阻,難見如蓬萊。

5 立秋夕涼... :
蟬迎節又換,雁送書未回。君位日寵重,我年日摧頹。

6 立秋夕涼... :
無因風月下,一舉平生杯。

URN: ctp:n198381