Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 咏欧阳行周事

《咏欧阳行周事》

孟简 Library Resources
1 咏欧阳行... :
有客西北逐,驱马次太原。太原有佳人,神艳照行云。

2 咏欧阳行... :
座上转横波,流光注夫君。夫君意荡漾,即日相交欢。

3 咏欧阳行... :
定情非一词,结念誓青山。生死不变易,中诚无间言。

4 咏欧阳行... :
此为太学徒,彼属北府官。中夜欲相从,严城限军门。

5 咏欧阳行... :
白日欲同居,君畏仁人闻。忽如陇头水,坐作东西分。

6 咏欧阳行... :
惊离肠千结,滴泪眼双昏。本达京师回,贺期相追攀。

7 咏欧阳行... :
宿约始乖阻,彼忧已缠绵。高髻若黄鹂,危鬓如玉蝉。

8 咏欧阳行... :
纤手自整理,剪刀断其根。柔情托侍儿,为我遗所欢。

9 咏欧阳行... :
所欢使者来,侍儿因复前。抆泪取遗寄,深诚祈为传。

10 咏欧阳行... :
封来赠君子,愿言慰穷泉。使者回复命,迟迟蓄悲酸。

11 咏欧阳行... :
詹生喜言旋,倒履走迎门。长跪听未毕,惊伤涕涟涟。

12 咏欧阳行... :
不饮亦不食,哀心百千端。襟情一夕空,精爽旦日残。

13 咏欧阳行... :
哀哉浩然气,溃散归化元。短生虽别离,长夜无阻难。

14 咏欧阳行... :
双魂终会合,两剑遂蜿蜒。丈夫早通脱,巧笑安能干。

15 咏欧阳行... :
防身本苦节,一去何由还。后生莫沈迷,沈迷丧其真。

URN: ctp:n200786