Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 醉中贈崔膺

《醉中贈崔膺》

李涉 Library Resources
1 醉中贈崔... :
與君兄弟匡嶺故,與君相逢揚子渡。白浪南分吳塞雲,
綠楊深入隋宮路。隋家文物今雖改,舞館歌台基尚在。

2 醉中贈崔... :
煬帝陵邊草木深,汴河流水空歸海。古今悠悠人自別,
此地繁華終未歇。大道青樓夾翠煙,瓊墀繡帳開明月。

3 醉中贈崔... :
與君一言兩相許,外舍形骸中爾女。揚州歌酒不可追,
洛神映箔湘妃語。白馬黃金為身置,誰能獨羨他人醉。

4 醉中贈崔... :
暫到香爐一夕間,能展愁眉百世事。君看白日光如箭,
一度別來顏色變。早謀侯印佩腰間,莫遣看花鬢如霰。

URN: ctp:n201781