Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 秋暮山中懷李端公益

《秋暮山中懷李端公益》

鮑溶 Library Resources
1 秋暮山中... :
舊事與日遠,秋花仍舊香。前年繡衣客,此節過此堂。

2 秋暮山中... :
侍臣不自高,笑脫繡衣裳。眠雲有餘態,入鳥不亂行。

3 秋暮山中... :
我恐雲嵐色,損君鞍馬光。君言此何言,且共覆前觴。

4 秋暮山中... :
古人重一笑,買日輕金裝。日盡秉燭遊,千年不能忘。

5 秋暮山中... :
君言此何言,明日皆異鄉。明日非今日,山下道路長。

6 秋暮山中... :
一從山下來,天地再炎涼。此中會難得,夢君馬玄黃。

URN: ctp:n203173