Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《答蕭建》

費冠卿 Library Resources
1 答蕭建:
自地上青峰,懸崖一萬重。踐危頻側足,登塹半齊胸。

2 答蕭建:
飛狖啼攀桂,遊人喘倚松。入林寒z9々,近瀑雨濛濛。

3 答蕭建:
徑滑石棱上,寺開山掌中。幡花撲淨地,台殿印晴空。

4 答蕭建:
勝境層層別,高僧院院逢。泉魚候洗缽,老玃戲撞鐘。

5 答蕭建:
外戶憑雲掩,中廚課水舂。搜泥時和麵,拾橡半添穜。

6 答蕭建:
渡壑緣槎險,持燈入洞窮。夾天開壁峭,透石蹙波雄。

7 答蕭建:
潤藹清無土,潭深碧有龍。畬田一片淨,谷樹萬株濃。

8 答蕭建:
野客登臨慣,山房幽寂同。寒爐樹根火,夏牖竹稍風。

9 答蕭建:
邊鄙籌賢相,黔黎托聖躬。君能棄名利,歲晏一相從。

URN: ctp:n204949