Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 道一大尹存之庭美二學士簡于聖明自致霄漢皆與舍弟昔年還往牧支離窮悴竊於一麾書美歌詩兼自言志因成長句四韻呈上三君子

《道一大尹存之庭美二學士簡于聖明自致霄漢皆與舍弟昔年還往牧支離窮悴竊於一麾書美歌詩兼自言志因成長句四韻呈上三君子》

杜牧 Library Resources
1 道一大尹... :
九金神鼎重丘山,五玉諸侯雜佩環。星座通霄狼鬣暗,
戍樓吹笛虎牙閑。鬥間紫氣龍埋獄,天上洪爐帝鑄顏。

2 道一大尹... :
若念西河舊交友,魚符應許出函關。

URN: ctp:n210781