Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和野人殷潛之題籌筆驛十四韻

《和野人殷潛之題籌筆驛十四韻》

杜牧 Library Resources
1 和野人殷... :
三吳裂婺女,九錫獄孤兒。霸主業未半,本朝心是誰。

2 和野人殷... :
永安宮受詔,籌筆驛沉思。畫地乾坤在,濡毫勝負知。

3 和野人殷... :
艱難同草創,得失計毫釐。寂默經千慮,分明渾一期。

4 和野人殷... :
川流縈智思,山聳助扶持。慷慨匡時略,從容問罪師。

5 和野人殷... :
褒中秋鼓角,渭曲晚旌旗。仗義懸無敵,鳴攻故有辭。

6 和野人殷... :
若非天奪去,豈複慮能支。子夜星才落,鴻毛鼎便移。

7 和野人殷... :
郵亭世自換,白日事長垂。何處躬耕者,猶題殄瘁詩。

URN: ctp:n211201