Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 偶成轉韻七十二句贈四同舍

《偶成轉韻七十二句贈四同舍》

李商隱 Library Resources
1 偶成轉韻... :
沛國東風吹大澤,蒲青柳碧春一色。我來不見隆准人,
瀝酒空餘廟中客。征東同舍鴛與鸞,酒酣勸我懸征鞍。

2 偶成轉韻... :
藍山寶肆不可入,玉中仍是青琅玕。武威將軍使中俠,
少年箭道驚楊葉。戰功高後數文章,憐我秋齋夢蝴蝶。

3 偶成轉韻... :
詰旦九門傳奏章,高車大馬來煌煌。路逢鄒枚不暇揖,
臘月大雪過大樑。憶昔公為會昌宰,我時入謁虛懷待。

4 偶成轉韻... :
眾中賞我賦高唐,回看屈宋由年輩。公事武皇為鐵冠,
曆廳請我相所難。我時憔悴在書閣,臥枕芸香春夜闌。

5 偶成轉韻... :
明年赴辟下昭桂,東郊慟哭辭兄弟。韓公堆上跋馬時,
回望秦川樹如薺。依稀南指陽臺雲,鯉魚食鉤猿失群。

6 偶成轉韻... :
湘妃廟下已春盡,虞帝城前初日曛。謝游橋上澄江館,
下望山城如一彈。鷓鴣聲苦曉驚眠,朱槿花嬌晚相伴。

7 偶成轉韻... :
頃之失職辭南風,破帆壞槳荊江中。斬蛟斷璧不無意,
平生自許非匆匆。歸來寂寞靈台下,著破藍衫出無馬。

8 偶成轉韻... :
天官補吏府中趨,玉骨瘦來無一把。手封狴牢屯制囚,
直廳印鎖黃昏愁。平明赤帖使修表,上賀嫖姚收賊州。

9 偶成轉韻... :
舊山萬仞青霞外,望見扶桑出東海。愛君憂國去未能,
白道青松了然在。此時聞有燕昭台,挺身東望心眼開。

10 偶成轉韻... :
且吟王粲從軍樂,不賦淵明歸去來。彭門十萬皆雄勇,
首戴公恩若山重。廷評日下握靈蛇,書記眠時吞彩鳳。

11 偶成轉韻... :
之子夫君鄭與裴,何甥謝舅當世才。青袍白簡風流極,
碧沼紅蓮傾倒開。我生粗疏不足數,梁父哀吟鴝鵒舞。

12 偶成轉韻... :
橫行闊視倚公憐,狂來筆力如牛弩。借酒祝公千萬年,
吾徒禮分常周旋。收旗臥鼓相天子,相門出相光青史。

URN: ctp:n215610