Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 二游诗:任诗

《二游诗:任诗》

皮日休 Library Resources
1 二游诗:... :
任君恣高放,斯道能寡合。一宅闲林泉,终身远嚣杂。

2 二游诗:... :
尝闻佐浩穰,散性多儑bY。欻尔解其绶,遗之如弃靸。

3 二游诗:... :
归来乡党内,却与亲朋洽。开溪未让丁,列第方称甲。

4 二游诗:... :
入门约百步,古木声霎霎。广槛小山欹,斜廊怪石夹。

5 二游诗:... :
白莲倚阑楯,翠鸟缘帘押。地势似五泻,岩形若三峡。

6 二游诗:... :
猿眠但腽肭,凫食时啑唼。拨荇下文竿,结藤萦桂楫。

7 二游诗:... :
门留医树客,壁倚栽花锸。度岁止褐衣,经旬唯白vS。

8 二游诗:... :
多君方闭户,顾我能倒屟。请题在茅栋,留坐于石榻。

9 二游诗:... :
魂从清景遛,衣任烟霞裛。阶墀龟任上,枕席鸥方狎。

10 二游诗:... :
沼似颇黎镜,当中见鱼眨。杯杓悉杉瘤,盘筵尽荷叶。

11 二游诗:... :
闲斟不置罚,闲弈无争劫。闲日不整冠,闲风无用箑。

12 二游诗:... :
以斯为思虑,吾道宁疲苶。衮衣竞璀璨,鼓吹争鞺鞳。

13 二游诗:... :
欲者解挤排,诟者能詀讘。权豪暂翻覆,刑祸相填压。

14 二游诗:... :
此时一圭窦,不肯饶阊阖。有第可栖息,有书可渔猎。

15 二游诗:... :
吾欲与任君,终身以斯惬。

URN: ctp:n228506