Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 新秋言懷寄魯望三十韻

《新秋言懷寄魯望三十韻》

皮日休 Library Resources
1 新秋言懷... :
新秋入破宅,疏淡若平郊。戶牖深如窟,詩書亂似巢。

2 新秋言懷... :
移床驚蟋蟀,拂匣動蠨蛸。靜把泉華掬,閑拈乳管敲。

3 新秋言懷... :
檜身渾個矮,石面得能bn。小桂如拳葉,新松似手梢。

4 新秋言懷... :
鶴鳴轉清角,鶻下撲金髇。合藥還慵服,為文亦懶抄。

5 新秋言懷... :
煩心入夜醒,疾首帶涼抓。杉葉尖如鏃,藤絲韌似鞘。

6 新秋言懷... :
僨田含紫芋,低蔓隱青匏。老柏渾如疥,陰苔忽似膠。

7 新秋言懷... :
王餘落敗塹,胡孟入空庖。度日忘冠帶,經時憶酒肴。

8 新秋言懷... :
有心同木偶,無舌並金鐃。興欲添玄測,狂將換易爻。

9 新秋言懷... :
達人唯落落,俗士自譊譊。底力將排難,何顏用解嘲。

10 新秋言懷... :
欲銷毀後骨,空轉坐來胞。猶豫應難抱,狐疑不易包。

11 新秋言懷... :
等閒逢毒蠚,容易遇咆哮。時事方千蠍,公途正二崤。

12 新秋言懷... :
名微甘世棄,性拙任時拋。白日須投分,青雲合定交。

13 新秋言懷... :
仕應同五柳,歸莫舍三茅。澗鹿從來去,煙蘿任溷殽。

14 新秋言懷... :
狙公鬧後戲,雲母病來摷。從此居方丈,終非競鬥筲。

15 新秋言懷... :
道窮應鬼遣,性拙必天教。無限疏慵事,憑君解一瓟。

URN: ctp:n229084