Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 江南道中懷茅山廣文南陽博士三首

《江南道中懷茅山廣文南陽博士三首》

皮日休 Library Resources
1 江南道中... :
寒嵐依約認華陽,遙想高人臥草堂。半日始齋青z3飯,
移時空印白檀香。鶴雛入夜歸雲屋,乳管逢春落石床。

2 江南道中... :
誰道夫君無伴侶,不離窗下見羲皇。

3 江南道中... :
住在華陽第八天,望君唯欲結良緣。堂扃洞裏千秋燕,
廚蓋岩根數鬥泉。壇上古松疑度世,觀中幽鳥恐成仙。

4 江南道中... :
不知何事迎新歲,烏納裘中一覺眠。

5 江南道中... :
五色香煙惹內文,石飴初熟酒初醺。將開丹灶那防鶴,
欲算棋圖卻望雲。海氣平生當洞見,瀑冰初坼隔山聞。

6 江南道中... :
如何世外無交者,一臥金壇只有君。

URN: ctp:n229196