Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 奉和襲美太湖詩二十首:三宿神景宮

《奉和襲美太湖詩二十首:三宿神景宮》

陸龜蒙 Library Resources
1 奉和襲美... :
靈蹤未遍尋,不覺溪色暝。回頭問棲所,稍下杉蘿徑。

2 奉和襲美... :
岩居更幽絕,澗戶相隱映。過此即神宮,虛堂愜雲性。

3 奉和襲美... :
四軒盡疏達,一榻何清零。仿佛聞玉笙,鼓鏗動涼磬。

4 奉和襲美... :
風凝古松粒,露壓修荷柄。萬籟既無聲,澄明但心聽。

5 奉和襲美... :
希微辨真語,若授虛皇命。尺宅按來平,華池漱餘淨。

6 奉和襲美... :
頻窺宿羽麗,三吸晨霞盛。豈獨冷衣襟,便堪遺造請。

7 奉和襲美... :
徒深物外趣,未脫塵中病。舉首謝靈峰,徜徉事歸榜。

URN: ctp:n230080