Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 赠美人四首

《赠美人四首》

方干 Library Resources
1 赠美人四... :
直缘多艺用心劳,心路玲珑格调高。舞袖低徊真蛱蝶,
朱唇深浅假樱桃。粉胸半掩疑晴雪,醉眼斜回小样刀。

2 赠美人四... :
才会雨云须别去,语惭不及琵琶槽。

3 赠美人四... :
严冬忽作看花日,盛暑翻为见雪时。坐上弄娇声不转,
尊前掩笑意难知。含歌媚盼如桃叶,妙舞轻盈似柳枝。

4 赠美人四... :
年几未多犹怯在,些些私语怕人疑。

5 赠美人四... :
酒蕴天然自性灵,人间有艺总关情。剥葱十指转筹疾,
舞柳细腰随拍轻。常恐胸前春雪释,惟愁座上庆云生。

6 赠美人四... :
若教梅尉无仙骨,争得仙娥驻玉京。

7 赠美人四... :
昔日仙人今玉人,深冬相见亦如春。倍酬金价微含笑,
才发歌声早动尘。昔岁曾为萧史伴,今朝应作宋家邻。

8 赠美人四... :
百年别后知谁在,须遣丹青画取真。

URN: ctp:n236320