Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《游南明山》

唐彦谦 Library Resources
1 游南明山:
久闻南明山,共慕南明寺。几度欲登临,日逐扰人事。

2 游南明山:
于焉偶闲暇,鸣辔忽相聚。乘兴乐遨游,聊此托佳趣。

3 游南明山:
涉水渡溪南,迢遥翠微里。石磴千叠斜,峭壁半空起。

4 游南明山:
白云锁峰腰,红叶暗溪嘴。长藤络虚岩,疏花映寒水。

5 游南明山:
金银拱梵刹,丹青照廊宇。石梁卧秋溟,风铃作檐语。

6 游南明山:
深洞结苔阴,岚气滴晴雨。羊肠转咫尺,鸟道转千里。

7 游南明山:
屈曲到禅房,上人喜延伫。香分宿火熏,茶汲清泉煮。

8 游南明山:
投闲息万机,三生有宿契。行厨出盘飧,担瓮倒芳醑。

9 游南明山:
脱冠挂长松,白石藉凭倚。宦途劳营营,暂此涤尘虑。

10 游南明山:
阄令促传觞,投壶更联句。兴来较胜负,醉后忘尔汝。

11 游南明山:
忽闻吼蒲牢,落日下云屿。长啸出烟萝,扬鞭赋归去。

URN: ctp:n239647