Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和郑拾遗秋日感事一百韵

《和郑拾遗秋日感事一百韵》

韦庄 Library Resources
1 和郑拾遗... :
祸乱天心厌,流离客思伤。有家抛上国,无罪谪遐方。

2 和郑拾遗... :
负笈将辞越,扬帆欲泛湘。避时难驻足,感事易回肠。

3 和郑拾遗... :
雅道何销德,妖星忽耀芒。中原初纵燎,下国竟探汤。

4 和郑拾遗... :
盗据三秦地,兵缠八水乡。战尘轻犯阙,羽旆远巡梁。

5 和郑拾遗... :
自此修文代,俄成讲武场。熊罴驱涿鹿,犀象走昆阳。

6 和郑拾遗... :
御马迷新栈,宫娥改旧妆。五丁功再睹,八难事难忘。

7 和郑拾遗... :
凤引金根疾,兵环玉弩强。建牙虽可恃,摩垒讵能防。

8 和郑拾遗... :
霍庙神遐远,圯桥路杳茫。出师威似虎,御敌狠如羊。

9 和郑拾遗... :
眉画犹思赤,巾裁未厌黄。晨趋鸣铁骑,夜舞挹琼觞。

10 和郑拾遗... :
僭侈彤襜乱,喧呼绣cK攘。但闻争曳组,讵见学垂缰。

11 和郑拾遗... :
鹊印提新篆,龙泉夺晓霜。军威徒逗挠,我武自维扬。

12 和郑拾遗... :
负扆劳天眷,凝旒念国章。绣旗张画兽,宝马跃红鸯。

13 和郑拾遗... :
但欲除妖气,甯思蔽耿光。晓烟生帝里,夜火入春坊。

14 和郑拾遗... :
鸟怪巢宫树,狐骄上苑墙。设危终在德,视履岂无祥。

15 和郑拾遗... :
气激雷霆怒,神驱岳渎忙。功高分虎节,位下耻龙骧。

16 和郑拾遗... :
遍命登坛将,巡封异姓王。志求扶坠典,力未振颓纲。

17 和郑拾遗... :
汉路闲雕鹗,云衢驻驌骦。宝装军器丽,麝裛战袍香。

18 和郑拾遗... :
日睹兵书捷,时闻虏骑亡。人心惊獬豸,雀意伺螳螂。

19 和郑拾遗... :
上略咸推妙,前锋讵可当。纡金光照耀,执玉意藏昂。

20 和郑拾遗... :
覆餗非无谓,奢华事每详。四民皆组绶,九土堕耕桑。

21 和郑拾遗... :
飞骑黄金勒,香车翠钿装。八珍罗膳府,五采斗筐床。

22 和郑拾遗... :
宴集喧华第,歌钟簇画梁。永期传子姓,宁误犯天狼。

23 和郑拾遗... :
未睹君除侧,徒思玉在傍。窜身奚可保,易地喜相将。

24 和郑拾遗... :
国运方夷险,天心讵测量。九流虽暂蔽,三柄岂相妨。

25 和郑拾遗... :
小孽乖躔次,中兴系昊苍。法尧功已普,罪己德非凉。

26 和郑拾遗... :
帝念惟思理,臣心岂自遑。诏催青琐客,时待紫微郎。

27 和郑拾遗... :
定难输宸算,胜灾减御粱。皇恩思荡荡,睿泽转洋洋。

28 和郑拾遗... :
偃卧虽非晚,艰难亦备尝。舜庭招谏鼓,汉殿上书囊。

29 和郑拾遗... :
俭德遵三尺,清朝俟一匡。世随渔父醉,身效接舆狂。

30 和郑拾遗... :
窜逐同天宝,遭罹异建康。道孤悲海澨,家远隔天潢。

31 和郑拾遗... :
卒岁贫无褐,经秋病泛漳。似鱼甘去乙,比蟹未成筐。

32 和郑拾遗... :
守道惭无补,趋时愧不臧。殷牛常在耳,晋竖欲潜肓。

33 和郑拾遗... :
忸恨山思板,怀归海欲航。角吹魂悄悄,笛引泪浪浪。

34 和郑拾遗... :
乱觉乾坤窄,贫知日月长。势将随鹤列,忽喜遇鸳行。

35 和郑拾遗... :
已报新回驾,仍闻近纳隍。文风销剑楯,礼物换旗裳。

36 和郑拾遗... :
紫闼重开序,青衿再设庠。黑头期命爵,赬尾尚忧鲂。

37 和郑拾遗... :
吴阪嘶骐骥,岐山集凤凰。词源波浩浩,谏署玉锵锵。

38 和郑拾遗... :
饲雀曾传庆,烹蛇讵有殃。弢弓挥劲镞,匣剑淬神鋩。

39 和郑拾遗... :
谔谔宁惭直,堂堂不谢张。晓风趋建礼,夜月直文昌。

40 和郑拾遗... :
去国时虽久,安邦志不常。良金炉自跃,美玉椟难藏。

41 和郑拾遗... :
北望心如旆,西归律变商。迹随江燕去,心逐塞鸿翔。

42 和郑拾遗... :
晚翠笼桑坞,斜晖挂竹堂。路愁千里月,田爱万斯箱。

43 和郑拾遗... :
伴钓歌前浦,随樵上远冈。鹭眠依晚屿,鸟浴上枯杨。

44 和郑拾遗... :
惊梦缘欹枕,多吟为倚廊。访僧红叶寺,题句白云房。

45 和郑拾遗... :
帆外青枫老,尊前紫菊芳。夜灯银耿耿,晓露玉瀼瀼。

46 和郑拾遗... :
异国惭倾盖,归涂俟并粮。身虽留震泽,心已过雷塘。

47 和郑拾遗... :
执友知谁在,家山各已荒。海边登桂楫,烟外泛云樯。

48 和郑拾遗... :
巢树禽思越,嘶风马恋羌。寒声愁听杵,空馆厌闻螿。

49 和郑拾遗... :
望阙飞华盖,趋朝振玉璫。米惭无薏苡,面喜有恍榔。

50 和郑拾遗... :
话别心重结,伤时泪一滂。伫归蓬岛后,纶诏润青缃。

URN: ctp:n245504