Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 奉和宮傅相公懷舊見寄四十韻

《奉和宮傅相公懷舊見寄四十韻》

徐鉉 Library Resources
1 奉和宮傅... :
謝傅功成德望全,鸞台初下正蕭然。摶風乍息三千里,
感舊重懷四十年。西掖新官同賈馬,南朝興運似開天。

2 奉和宮傅... :
文辭職業分工拙,流輩班資讓後先。每愧陋容勞刻畫,
長慚頑石費雕鐫。晨趨綸掖吟春永,夕會精廬待月圓。

3 奉和宮傅... :
立馬有時同草詔,聯鑣幾處共成篇。閑歌柳葉翻新曲,
醉詠桃花促綺筵。少壯況逢時世好,經過甯慮歲華遷。

4 奉和宮傅... :
雲龍得路須騰躍,社櫟非材合棄捐。再謁湘江猶是幸,
兩還宣室竟何緣。已知瑕玷勞磨瑩,又得官司重接連。

5 奉和宮傅... :
聽漏分宵趨建禮,從遊同召赴甘泉。雲開閶闔分台殿,
風過華林度管弦。行止不離宮仗影,衣裾嘗惹禦爐煙。

6 奉和宮傅... :
師資稷契論中禮,依止山公典小銓。多謝天波垂赤管,
敢教晨景過華磚。翾飛附驥方經遠,巨楫垂風遂濟川。

7 奉和宮傅... :
玉燭調時鈞軸正,臺階平處德星懸。岩廊禮絕威容肅,
布素情深友好偏。長擬營巢安大廈,忽驚操鉞領中權。

8 奉和宮傅... :
吳門日麗龍銜節,京口沙晴鷁畫船。蓋代名高方赫赫,
戀恩心切更幹幹。袁安辭氣忠仍懇,吳漢精誠直且專。

9 奉和宮傅... :
卻許丘明師紀傳,更容疏廣奉周旋。朱門自得施行馬,
厚祿何妨食萬錢。密疏尚應勞獻替,清談唯見論空玄。

10 奉和宮傅... :
東山妓樂供閒步,北牖風涼足晏眠。玄武湖邊林隱見,
五城橋下棹洄沿。曾移苑樹開紅藥,新鑿家池種白蓮。

11 奉和宮傅... :
不遣前騶妨野逸,別尋逋客互招延。棋枰寂靜陳虛閣,
詩筆沉吟劈彩箋。往事偶來春夢裏,閒愁因動落花前。

12 奉和宮傅... :
青雲舊侶嗟誰在,白首親情倍見憐。盡日凝思殊悵望,
一章追敘信精研。韶顏莫與年爭競,世慮須憑道節宣。

13 奉和宮傅... :
幸喜書生為將相,定由陰德致神仙。羊公剩有登臨興,
尚子都無嫁娶牽。退象天山鎮浮競,起為霖雨潤原田。

14 奉和宮傅... :
從容自保君臣契,何必扁舟始是賢。

URN: ctp:n254835