Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 詠茶十二韻

《詠茶十二韻》

齊己 Library Resources
1 詠茶十二... :
百草讓為靈,功先百草成。甘傳天下口,貴占火前名。

2 詠茶十二... :
出處春無雁,收時穀有鶯。封題從澤國,貢獻入秦京。

3 詠茶十二... :
嗅覺精新極,嘗知骨自輕。研通天柱響,摘繞蜀山明。

4 詠茶十二... :
賦客秋吟起,禪師晝臥驚。角開香滿室,爐動綠凝鐺。

5 詠茶十二... :
晚憶涼泉對,閑思異果平。松黃幹旋泛,雲母滑隨傾。

6 詠茶十二... :
頗貴高人寄,尤宜別匱盛。曾尋修事法,妙盡陸先生。

URN: ctp:n269063