Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 题桐柏山黄先生庵门

《题桐柏山黄先生庵门》

吕岩 Library Resources
1 题桐柏山... :
吾有玄中极玄语,周游八极无处吐。云輧飘泛到凝阳,
一见君兮在玄浦。知君本是孤云客,拟话希夷生恍惚。

2 题桐柏山... :
无为大道本根源,要君亲见求真物。其中有一分三五,
本自无名号丹母。寒泉沥沥气绵绵,上透昆仑还紫府。

3 题桐柏山... :
浮沈升降入中宫,四象五行齐见土。驱青龙,擒白虎,
起祥风兮下甘露。铅凝真汞结丹砂,一派火轮真为主。

4 题桐柏山... :
既修真,须坚确,能转乾坤泛海岳。运行天地莫能知,
变化鬼神应不觉。千朝炼就紫金身,乃致全神归返朴。

5 题桐柏山... :
黄秀才,黄秀才,既修真,须且早,人间万事何时了。

6 题桐柏山... :
贪名贪利爱金多,为他财色身衰老。我今劝子心悲切,
君自思兮生猛烈。莫教大限到身来,又是随流入生灭。

7 题桐柏山... :
留此片言,用表其意。他日相逢,必与汝决。莫退初心,
善爱善爱。

URN: ctp:n271615