Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 鄂渚悟道歌

《鄂渚悟道歌》

呂岩 Library Resources
1 鄂渚悟道... :
縱橫天際為閑客,時遇季秋重陽節。陰雲一布遍長空,
膏澤連綿滋萬物。因雨泥滑門不出,忽聞鄰舍語丹術。

2 鄂渚悟道... :
試問鄰公可相傳,一言許肯更無難。數篇奇怪文入手,
一夜挑燈讀不了。曉來日早才看畢,不覺自醉如恍惚。

3 鄂渚悟道... :
恍惚之中見有物,狀如日輪明突屼。自言便是丹砂精,
宜向鼎中烹凡質。凡質本來不化真,化真須得真中物。

4 鄂渚悟道... :
不用鉛,不用汞,還丹須向爐中種。玄中之玄號真鉛,
及至用鉛還不用。或名龍,或名虎,或號嬰兒並姹女。

5 鄂渚悟道... :
丹砂一粒名千般,一中有一為丹母。火莫燃,水莫凍,
修之煉之須珍重。直待虎嘯折顛峰,驪龍奪得玄珠弄。

6 鄂渚悟道... :
龍吞玄寶忽升飛,飛龍被我捉來騎。一翥上朝歸碧落,
碧落廣闊無東西。無曉無夜無年月,無寒無暑無四時。

7 鄂渚悟道... :
自從修到無為地,始覺奇之又怪之。

URN: ctp:n271908