Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《又记》

吕岩 Library Resources
1 又记:
数载乐幽幽,欲逃寒暑逼。不求名与利,犹恐身心役。

2 又记:
苦志慕黄庭,殷勤求道迹。阴功暗心修,善行长日积。

3 又记:
世路果逢师,时人皆不识。我师机行密,怀量性孤僻。

4 又记:
解把五行移,能将四象易。传馀造化门,始悟希夷则。

5 又记:
服取两般真,从头路端的。烹煎日月壶,不离乾坤侧。

6 又记:
至道眼前观,得之元咫尺。真空空不空,真色色非色。

7 又记:
推倒玉葫芦,迸出黄金液。紧把赤龙头,猛将骊珠吸。

8 又记:
吞归脏腑中,夺得神仙力。妙号一黍珠,延年千万亿。

9 又记:
同途听我吟,与道相亲益。未晓真黄芽,徒劳游紫陌。

10 又记:
把住赤乌魂,突出银蟾魄。未省此中玄,常流容易测。

11 又记:
三天应有路,九地终无厄。守道且藏愚,忘机要混迹。

12 又记:
群生莫相轻,已是蓬莱客。

URN: ctp:n271916