Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《菩薩蠻》

李煜 Library Resources
1 菩薩蠻:
花明月暗籠輕霧,今宵好向郎邊去。剗襪步香階,
手提金縷鞋。

2 菩薩蠻:
畫堂南畔見,一晌偎人顫。好為出來難,教君恣意憐。

3 菩薩蠻:
蓬萊院閉天臺女,畫堂晝寢無人語。拋枕翠雲光,
繡衣聞異香。

4 菩薩蠻:
潛來珠鎖動,驚覺鴛鴦夢。慢臉笑盈盈,相看無限情。

5 菩薩蠻:
銅簧韻脆鏘寒竹,新聲慢奏移纖玉。眼色暗相鉤,
秋波橫欲流。

6 菩薩蠻:
雨雲深繡戶,來便諧衷素。宴罷又成空,夢迷春睡中。

7 菩薩蠻:
人生愁恨何能免,消魂獨我情何限。故國夢重歸,
覺來雙淚垂。

8 菩薩蠻:
高樓誰與上,長記秋晴望。往事已成空,還如一夢中。

URN: ctp:n275824