Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《临江仙》

毛熙震 Library Resources
1 临江仙:
南齐天子宠婵娟,六宫罗绮三千。潘妃娇艳独芳妍。

2 临江仙:
椒房兰洞,云雨降神仙。

3 临江仙:
纵态迷欢心不足,风流可惜当年。纤腰婉约步金莲。

4 临江仙:
妖君倾国,犹自至今传。

5 临江仙:
幽闺欲曙闻莺转,红窗月影微明。好风频谢落花声。

6 临江仙:
隔帏残烛,犹照绮屏筝。

7 临江仙:
绣被锦茵眠玉暖,炷香斜袅烟轻。淡蛾羞敛不胜情。

8 临江仙:
暗思闲梦,何处逐行云。

URN: ctp:n276953