Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《临江仙》

李珣 Library Resources
1 临江仙:
帘卷池心小阁虚,暂凉闲步徐徐。芰荷经雨半凋疏。

2 临江仙:
拂堤垂柳,蝉噪夕阳馀。

3 临江仙:
不语低鬟幽思远,玉钗斜坠双鱼。几回偷看寄来书。

4 临江仙:
离情别恨,相隔欲何如。

5 临江仙:
莺报帘前暖日红,玉炉残麝犹浓。起来闺思尚疏慵。

6 临江仙:
别愁春梦,谁解此情悰。

7 临江仙:
强整娇姿临宝镜,小池一朵芙蓉。旧欢无处再寻踪。

8 临江仙:
更堪回顾,屏画九疑峰。

URN: ctp:n277051