Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《菩薩蠻》

孫光憲 Library Resources
1 菩薩蠻:
月華如水籠香砌,金鐶碎撼門初閉。寒影墮高簷,
鉤垂一面簾。

2 菩薩蠻:
碧煙輕嫋嫋,紅戰燈花笑。即此是高唐,掩屏秋夢長。

3 菩薩蠻:
花冠頻鼓牆頭翼,東方澹白連窗色。門外早鶯聲,
背樓殘月明。

4 菩薩蠻:
薄寒籠醉態,依舊鉛華在。握手送人歸,半拖金縷衣。

5 菩薩蠻:
小庭花落無人掃,疏香滿地東風老。春晚信沉沉,
天涯何處尋。

6 菩薩蠻:
曉堂屏六扇,眉共湘山遠。爭奈別離心,近來尤不禁。

7 菩薩蠻:
青岩碧洞經朝雨,隔花相喚南溪去。一隻木蘭船,
波平遠浸天。

8 菩薩蠻:
扣船驚翡翠,嫩玉抬香臂。紅日欲沈西,煙中遙解觿。

9 菩薩蠻:
木綿花映叢祠小,越禽聲裏春光曉。銅鼓與蠻歌,
南人祈賽多。

10 菩薩蠻:
客帆風正急,茜袖偎檣立。極浦幾回頭,煙波無限愁。

URN: ctp:n277268