Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《菩薩蠻》

孫光憲 Library Resources
1 菩薩蠻:
月華如水籠香砌,金鐶碎撼門初閉。寒影墮高簷,
鉤垂一面簾。

2 菩薩蠻:
碧煙輕嫋嫋,紅戰燈花笑。即此是高唐,掩屏秋夢長。

3 菩薩蠻:
花冠頻鼓牆頭翼,東方澹白連窗色。門外早鶯聲,
背樓殘月明。

4 菩薩蠻:
薄寒籠醉態,依舊鉛華在。握手送人歸,半拖金縷衣。

5 菩薩蠻:
小庭花落無人掃,疏香滿地東風老。春晚信沉沉,
天涯何處尋。

6 菩薩蠻:
曉堂屏六扇,眉共湘山遠。爭奈別離心,近來尤不禁。

7 菩薩蠻:
青岩碧洞經朝雨,隔花相喚南溪去。一隻木蘭船,
波平遠浸天。

8 菩薩蠻:
扣船驚翡翠,嫩玉抬香臂。紅日欲沈西,煙中遙解觿。

9 菩薩蠻:
木綿花映叢祠小,越禽聲裏春光曉。銅鼓與蠻歌,
南人祈賽多。

10 菩薩蠻:
客帆風正急,茜袖偎檣立。極浦幾回頭,煙波無限愁。

URN: ctp:n277268