Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 隋文獨孤皇后

《隋文獨孤皇后》

Library Resources
1 隋文獨孤... :
《隋書》曰:文獻獨孤皇后,河南洛陽人,周大司馬河內公信之女也。信見高祖有奇表,故以后妻焉,時年十四。高祖與后相得,誓無異生之子。后初亦柔順恭孝,不失婦道。后姊為周明帝后,長女為周宣帝后,貴戚之盛,莫與為比,而後每謙卑自守,世以為賢。及周宣帝崩,高祖居禁中,總百揆,后使人謂高祖曰:「大事已然,騎獸之勢,必不得下,勉之!」高祖受禪,立為皇后。性尤妒忌,上亦每事惟后言是用。后見諸王及朝士有妾孕者,必勸上斥之。時皇太子多內寵,妃元氏暴薨,后意太子愛妾云氏害之。由是風上竟廢太子,立晉王廣,皆后之謀也。仁壽二年八月甲子,月暈四重。己巳,太白犯軒轅。其夜,后崩於永安宮,時年五十,葬于太陵。

URN: ctp:n369881