Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 陳陳霸先章后

《陳陳霸先章后》

Library Resources
1 陳陳霸先... :
《陳書》曰:高祖宣皇后章氏,諱要兒,吳興烏程人也。本姓鈕,父景明,為章氏所養,因改姓焉。景明,梁代官至散騎侍郎。后母蘇氏,嘗遇道士以小龜遺己,光彩五色,曰:「三年有徵。」及期,后生而紫光照室,因失龜所在。后少而聰慧,美容儀,手爪長五寸,色紅白,每有期功之服,則一爪先折。后善書計,能誦《詩》及《楚詞》。高祖自廣州南征交阯,命后與衡陽王昌隨世祖由海道歸於長城。侯景之亂,高祖下至豫章,后為侯景所囚。景平,高祖為長城縣公,后拜夫人。及高祖踐祚,永定元年,立為皇后。高祖崩,后與中書舍人蔡景歷定計,秘不發哀,召世祖入纂。世祖即位,尊后為皇太后。下令黜廢帝為臨海王,命高宗嗣位。太建元年,冊尊后為皇太后。二年三月景申,崩于紫極殿,時年六十。

URN: ctp:n370032