Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《決戰上》

Library Resources
1 決戰上:
《六韜》曰:周武王將伐紂,問太公曰:「今敵人圍我,斷后絕糧,吾欲徐以為陣,以敗為勝,奈何?」太公曰:「不可。」此天下困兵也,暴用之則勝,徐用之則敗。可為四沖陣,以驍騎驚其三軍,左軍疾左右,右軍疾右,中軍迭前迭後,往敵之空。吾軍疾擊鼓而當之。「
又曰:「敵疏其陣,又遠其後,跳我流矢以弱我弓弩,勞我士卒,為之奈何?」太公曰:「發我銳士先擊其前,軍騎獵其左右,引而分隊,以隨其後,三軍疾戰。凡以少擊眾,避之於易,要之於險,避之以晝,取之以夜。故曰:以一擊十,莫善於厄;以十擊百,莫善於險;以千擊萬,莫善於阻。用眾者務易,用少者務厄也。」

2 決戰上:
《左傳》曰:晉師伐齊,陣于莘。所臻切。晉解張御郄克,鄭丘緩為右。及戰,郄克傷於矢,流血及屨,未絕鼓音。中軍將自執旗鼓,故雖傷而擊鼓不息也。曰:「余病矣!」張侯曰:「自始合,而矢貫余手及肘,余折以御,左輪朱殷,豈敢言病。吾子忍之。」丘緩曰:「自始合,茍有險,余必下推車,子豈識之?然子病矣!」以其不識己推車也。張侯曰:「師之耳目,在吾旗鼓,進退從之。此車一人殿之,可以集事,殿,鎮也。集,成也。若之何以病敗君之大事也?擐甲執兵,固即死也。擐,貫。即,就也。擐,音患。病未及死,吾子勉之!」左并轡,并,畢正切。右援枹音桴。而鼓,馬逸不能止,師從之。晉師從郄克車。齊師敗績。
又曰:齊侯伐晉夷儀。敝無存之父將室之,辭,以與其弟,無存,齊人也。室之,為取婦。曰:「此役也不死,反,必娶於高、國。」高氏、國氏,齊貴族也。無存欲必有功還,取卿相之女也。先登,求自門出,死於霤下。既入城,夷儀人不服,故斗死于門屋霤下也。齊侯克夷儀,謂夷儀人曰:「得敝無存者,以五家免。」給五家不使役。乃得其尸。公三襚之;襚,衣也。比殯三加襚,深厚禮之也。與之犀軒直蓋,犀軒,卿車。直蓋,高蓋也。親推之三。齊侯自推喪輪三轉也。

3 決戰上:
《國語》曰:齊莊公且伐莒,為車五乘之兵,而杞梁、華舟獨不與焉,故歸而不食。其母曰:「汝生而無義,死而無名,則雖非五乘孰不汝笑也;生而有義,死而有名,則五乘之兵盡汝下也。」趣食乃行,杞梁、華周同車侍于莊公,而行至莒,莒人逆之。杞梁、華舟下斗,獲甲首三。莊公止之曰:「子止與子同齊國。」杞梁、華舟曰:「君為五乘之兵,而舟、梁不與焉,是少吾勇也;臨敵涉難,止我以利,是惡吾行也;深入多殺者,臣之事也。齊國之利,非吾所知也。」遂進斗,壞軍陷陣,三軍不敢當。

4 決戰上:
《戰國策》曰:齊上將田單率師將攻狄,魯仲連子曰:「將軍攻狄,必不能下也。」單曰:「單以破亡餘卒破萬乘之燕,今攻狄而不能下,何也?」上車不謝而去。遂攻狄,三月不克。齊嬰兒謠曰:「大冠若箕,修劍柱歸。」單乃懼,問仲連子。對曰:「將軍在即墨之時,坐即織簣,立即杖插,為士卒倡,當此之時,將軍有死之心,而士卒無生之氣。聞是言莫不掩泣奮臂而欲戰,此所以破燕也。當今將軍東有掖邑之封,西有淄土之寶,是以樂生而惡死。此以不勝也。」田單明日結勵發氣,立於矢石間,引枹而鼓之,狄人乃下。

5 決戰上:
《漢書》曰:御史大夫韓安國曰:「魏其言灌夫父死事,荷戟驅不測之吳軍,身被數十創,名冠三軍,此天下壯士也。非有大惡,爭杯酒,不足引他過以誅之。」

6 決戰上:
《後漢書》曰:劉伯升起兵,光武守昆陽,莽將王尋、王邑來討,兵號百萬。先至昆陽以十萬,圍數重。時伯升已拔宛三日,而光武尚未知,乃偽使持書報城中,云宛下兵到而佯墮其書,尋、邑得其書,不喜。諸將既經累捷,膽氣益壯,無不一當百。光武乃與敢死者三千人從西城水上沖其中堅,尋、邑陣亂,乘勢崩之,遂殺王尋。城中亦鼓噪而出,中外合勢,震呼動天,莽兵大潰,走者相騰踐。
又曰:郟令馮魴力戰死,帝曰:「此健令。」
又曰:吳漢率兵圍蘇茂於廣樂。劉永將周建來救,漢將輕騎迎戰,不利,墮馬傷膝,還營。諸將謂漢曰:「大敵在前而公傷臥,眾心懼矣。」漢乃勃然裹瘡而起,椎牛饗士,令眾軍曰:「賊眾雖多,皆劫掠群盜,勝不相讓,敗不相救,非有杖節義者也。今日封侯之秋,諸君勉之!」於是軍士激怒,人倍其氣。明日,建、茂出圍兵漢。選四部精兵三千餘人,齊鼓而進,建軍大潰,還,奔城。漢長驅追擊,大破之。

7 決戰上:
李陵《答蘇武書》曰:昔先帝授陵步卒五千,出征絕域,五將失道,陵獨遇戰。單于謂陵不可復得,便欲引還,而賊臣教之,遂便復戰,故陵不得免耳。

8 決戰上:
司馬遷《報任少卿書》曰:且李陵提步卒不滿五千,深踐戎馬之地,足歷王庭,垂餌虎口。橫挑強胡億萬之師,與單于連戰十有餘日,所殺過當。

URN: ctp:n378399