Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《托跋氏》

Library Resources
1 托跋氏:
《宋書》曰:托跋氏,其先漢將李陵之後也。陵降匈奴,單于妻之以女,字托跋,其後因氏焉。世豪強,分建種落也。
又曰:索頭虜,姓托跋氏。匈奴有數百千種,各立名號,索頭亦其一也。晉初,索頭種有部落數萬家在云中。惠帝末,并州刺史司馬騰於晉陽為匈奴所圍,索頭虜單于猗駝遣軍助騰。懷帝永嘉三年,駝弟盧率部落自云中入雁門,就并州刺史劉琨,求樓煩等五縣。琨不能制,且欲倚盧為援,乃上言:「盧兄駝有救騰之功,宜請移五縣民於新興,以其地處之。」愍帝進盧為代王,盧孫十翼鞬據陰山,眾數十萬。鞬死,子開字涉圭。即后魏道武皇帝。
又曰:虜俗以四月祠火,六月末,率大眾至陰山,謂之卻霜。陰山去平城六百里,深遠,饒樹木,霜雪未嘗釋,蓋欲以暖氣御寒也。

2 托跋氏:
《後魏書》曰:黃帝子昌意少子受封北土,國有大鮮卑山,因以為號。其後世為君長,統幽都之北。黃帝以土德王,北俗謂土為托,謂后為跋,故以為氏。其裔始均仕堯世,逐女魃於弱水北,民賴其勛。帝舜嘉之,命為田祖。歷三代至秦、漢,獯鬻、獫狁、山戎、匈奴之屬,累代殘暴,作害中州,而始均之裔,不交南夏,是以載籍無聞焉。積六七十世,裔孫毛即成皇帝,諱毛也。統國三十六,大姓九十九,威振北方,莫不率服。至力微立,即成元皇帝。諸部大人悉服,控弦之士二十餘萬,遷於定襄之盛樂也。
又曰:祿官立,始祖子也。分國為三部:一居上谷北,濡源之西,東接宇文部,自統之;一居代郡之參合陂北,兄子猗駝統之;一居定襄之盛樂故城,使猗駝弟猗盧統之。

URN: ctp:n400552