Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《果》

Library Resources
1 果:
《易·解卦》曰:天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼。

2 果:
《尔雅》曰:果不熟曰荒。

3 果:
《周礼·天官上》甸师职曰:甸师,供野果之属。

4 果:
《礼记·曲礼上》曰:赐果于君前,其有核者,怀其核。

5 果:
又《玉藻》曰:果实未熟,不鬻于市。凡食,果实者后君子,火熟者先君子。

6 果:
《春秋玄命苞》曰:织女星主果。

7 果:
谢承《后汉书》曰:刘佑,字伯祖,中山安国人。仕郡为主簿。郡将小子,常出钱付之市买果实,佑悉以买笔墨书具与之。

8 果:
华峤《后汉书》曰:桓荣为博士,会庭中诏赐奇果,受赐者怀之,荣独举手奉以拜。光武笑指之,曰:“杆真儒生也!”

9 果:
《陈书》曰:徐孝克侍宴,无所食啖。至食散,当其前膳羞损减。帝密记,以问中书舍人管斌,斌自是伺之。见孝克以珍果内绅带中,斌当时莫识其意,后寻访,方知其以遗母。斌以启,宣帝嗟叹良久,乃敕:“自今宴享,孝克前馔并遣将还,以饷其母。”时论美之。

10 果:
《北史》曰:后魏淮阳王欣,好营产业,多所树艺。京师明妍,皆出其园。

11 果:
《唐书》曰:李泳为河阳,所至以贪残为务。犒宴所陈果实,以木刻彩缋之。

12 果:
《说文》曰:在木曰果,在草曰蓏。郎果切。

13 果:
《山海经》曰:不周之山,爰有嘉果,其实如桃李,其叶华赤,食之不饥。

14 果:
《符子》曰:赵之相者曰林氏,有九子,皆贤。国人美而称之,号曰九德之父,十德之门。赵王疾之。王乃使择其果之烦者伐之。其父曰:“果之茂者,犹伐之,况其人乎?吾将以尔为累矣,去之则免!”乃携老持子,逃赵相于白云之岩,终身不返。赵人思之。

15 果:
《郭子》曰:王丞相俭,帐下甘果盈溢,涉春败烂。

16 果:
《吕氏春秋》曰:昔古朱襄氏治天下也,炎帝别号,多风。阳气畜积,万物散解,果实不成。故士达作为五弦之琴,以来阳气,以定群生。士达,朱襄氏臣。

17 果:
《杜兰香传》曰:神女姓杜,名兰香,降张硕,常食粟饭,并有非时果。硕食之,亦不甘,然一食可七八日不饥。

18 果:
《邺中记》曰:石虎有华林园,种众果。民间有明妍,虎作虾蟆车,四搏掘根,面去一丈,深一丈,合土载之,植之无不生。

19 果:
阚骃《十三州记》曰:舍卫国在月氏南万里,果大如三斗𤬪。

20 果:
《食经》曰:种明妍法:取好直枝,内著芋魁中种之。

21 果:
张衡《东京赋》曰:奇树珍果,钩盾所职。

22 果:
左思《魏都赋》曰:驰道周屈于果下。刘逵注曰:汉厩旧有乐浪所献果下马,高三尺,以驾辇车。

23 果:
又《蜀都赋》曰:百果甲坼,异色同荣。

24 果:
刘桢《鲁都赋》曰:芳果万名,攒罗广庭。霜滋露熟,时至则零。

25 果:
《石崇金谷诗序》曰:杂果几乎万株。

26 果:
陆机《与弟云书》曰:天渊池东南角,有果,各作一林,无处不有,纵横成行,一果之稼棰作一堂。

27 果:
郭璞《五果赞》曰:果蓏之品,剖噬因宜。虽曰微肴,贵贱有差。

URN: ctp:n412429