Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《沉香》

Library Resources
1 沉香:
《晋书》曰:石崇以奢豪矜物,厕上常有十馀婢侍列,皆有容色,置甲煎粉、沉香汁。有如厕者,皆易新衣而出。客多羞脱衣,而王敦脱故,著新,意色无怍。群婢相谓曰:“杆客必能作贼!”
又曰:吴隐之,至自番禺。其妻刘氏,赍沉香一斤,隐之见,遂投于湖亭之水。

2 沉香:
《梁书》曰:林邑国出吉贝,及沉香木。吉贝者,树名也。其华成时如鹅籁,抽其绪纺之,以作布,与纻布不殊。亦染成五色,织为班布。沉木香,土人斫断,积年以朽烂,而心节独在,置死晷则沉,故名曰沉香。次不沉者,栈和之属。

3 沉香:
《陈书》曰:沉皇后素无宠。至德二年,乃于光照殿前起临春、结绮、望仙三阁,高数十丈,并数十间。其窗窗、壁带、悬楣、栏槛之类,皆以檀香为之。

4 沉香:
《唐书》曰:先天二年十月,亲讲武于骊山之下,徵兵二十万。上亲擐戎服,持沉香大枪,立于阵前,威振宇宙。长安士庶,奔走纵观,填塞道路。
又曰:长庆中,波斯大贾李苏沙进沉香亭子材。左拾遗李汉上疏,以为沉香为亭,比瑶台玉室。上颇怒言过,特优容之。

5 沉香:
《金楼子》曰:扶南国,众香共是一木,根便是旃檀,节便是沉水,花是鸡舌,叶是霍香,胶是薰陆。

6 沉香:
竺法真《登罗山疏》曰:沉香,叶似冬青,树形崇竦。其木枯折,外皮朽烂,内乃香。山虽有此树,而非香所出。新会高凉土人斫之,经年,肉烂尽心,则为沉香。出北景县,树蓟赃大,土人伐之累年,须外皮消尽,乃割心得香。

7 沉香:
郭子横《洞冥记》曰:薰木,鲜祗所献,色如玉而质轻。泛之昆卢池为舟,烂则沉矣。碎其屑,气闻数百里。气之所至,毒疫皆除。

8 沉香:
杜宝《大业拾遗录》曰:四年夏四月,征林邑国。兵还,至获彼国,得杂香、真檀、像牙百馀万斤,沉香二千馀斤。
又曰:尚书令杨素,大业中,东都宅造沉香堂,甚舅泠。新泥堂讫,闭之,三月后开视,四壁并为新血所洒,腥气触人。

9 沉香:
《异苑》曰:沙门支法存,在广州,有八尺𣰅㲪。又有沉香八尺板床。太玄中,王琰为州,大儿劭求二物不得,乃杀而籍焉。

10 沉香:
《南州异物志》曰:沉水香,出日南。欲取,当先斫坏树,著地积久,外皮朽烂,其心至坚者,置水则沉,名沉香。其次在心白之间,不甚坚精,置之死晷,不沉不浮,与水面平者,名曰栈香。其最小粗白者,名曰系香。

11 沉香:
俞益期《笺》曰:众木共是一木,木心为沉香。

URN: ctp:n414022