Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《芫华》

Library Resources
1 芫华:
《本草经》曰:芫华,一名去水。味辛温。治咳逆、上气,杀虫。生淮原。

2 芫华:
《建康记》曰:建康出芫华。

3 芫华:
《范子计然》曰:芫华出三辅。

4 芫华:
《吴氏本草》曰:芫华,一名去水,一名败华,一名儿草根,一名黄大戟。神农、黄帝有毒,扁鹊、歧伯苦,李氏大寒。二月生,叶青,加厚则黑。华有子,紫、赤、白者。三月实,落尽,叶乃生。三月、五月彩。华芫花根,一名赤芫根。神农、雷公苦,有毒。生邯郸。八月、九月彩,阴乾,久服,令人泄。可用毒杀鱼。

URN: ctp:n414901