Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《栗》

Library Resources
1 栗:
《山海经》曰:南山其上多栗,葛山铜山,其木多栗。

2 栗:
《毛诗》曰:树之榛栗。
又云,版有漆,隰有栗。

3 栗:
《韩诗》曰:东门之栗,有静静,善也。家室。言东门之栗树之下,有善人,可以为室家也。

4 栗:
《韩子》曰:秦饿。应侯谓王曰:五苑之果蔬橡枣栗,足以活民,请发之。王曰:今发五苑以活民,是使有功与无功互争取也。人生而乱,不如死而治。

5 栗:
《广志》曰:栗有侯栗,关中大如鸡子。

6 栗:
《三秦记》曰:汉武帝果园,大栗十五枚一斗。

7 栗:
《魏志》曰:东夷韩国出大栗,如梨。

8 栗:
何晏《九州论》曰:中山好栗。

9 栗:
《袁准观殊俗》曰:索兰枝而不得,见巨房之大栗。

10 栗:
《袁子正书》曰:岁比不登,唯得卖枣栗瓜梨。

11 栗:
卢谌《祭法》曰:春秋冬祠,皆用栗。

12 栗:
礼曰:栗欀之。

13 栗:
《汉燕秦千树栗》:此人与千户侯等。

14 栗:
《黄侔蒸栗》:。

15 栗:
《魏氏》:许元因司马昭辞,欲杀之,帝方食栗。优人云午等唱曰:青头鸡,青头鸡者,鸭也。帝惧不敢发。

16 栗:
《庄子》:古者兽多民少,皆巢居以避之,昼拾橡栗,暮栖树上,故命曰有巢氏。

17 栗:
《梁州献栗》:径寸半。

18 栗:
《西京杂记》曰:上林苑有魁栗双栗楒栗榛栗。

19 栗:
史。苏秦说燕文侯曰:此有枣栗之科,此谓天府也。民虽不级而足也。

20 栗:
《选蜀都》:榛栗罅发。

21 栗:
王逸《荔枝赋》:北燕荐朔滨之巨栗。

22 栗:
《侯国出栗》:大如鸡子。

23 栗:
《桂阳有栗》:丛生,大如柿子。

24 栗:
《越中出如拳之栗》:

25 栗:
《哀公问社于宰我》:宰我对曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗。

26 栗:
【赋】《后汉蔡邕伤故栗赋》曰:人有折蔡氏祠前栗者,故作斯赋,树遐方之嘉木,于灵宇之前庭,形猗猗以艳懋,似碧玉之精明,何根茎之丰美,将蕃炽以悠长,遇祸贼之灾人,嗟夭折以摧伤。

27 栗:
【启】《梁庾坚吾谢东宫赉栗启》:查或火成,钻以为屑,柰称煎用,曝而成糗,未若北燕巨实,用夺荣枯,南国脯山,翻惭齿决,承恩踊跃,对闻喜之河,念报屏营,问知来之鸟。

URN: ctp:n549399