Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 左右武卫

《左右武卫》

Library Resources
1 左右武卫:
后汉末,曹公为丞相,有武卫营。及魏文帝,乃置武卫将军,以主禁旅。晋、宋、齐、梁、陈,又有建武、奋武、广武等将军。至隋,采诸武之名,置左右武卫大将军一人,将军各二人,以总府事。炀帝改所领军士名熊渠。大唐光宅元年,改为左右鹰扬卫。神龙元年复为武卫。其制与隋同,所掌如左右卫。领官属并隋置,大唐因之,同左右卫。

2 左右武卫:
左右威卫:隋初有领军府,炀帝改为左右屯卫。大唐因之。贞观十二年,左右屯卫始置飞骑,出游幸即衣五色袍,乘六闲马,赐猛兽衣阵而从焉。龙朔二年,改左右屯卫为左右威卫,而别置左右屯营,亦有大将军等官。寻改左右屯营为羽林。光宅元年,改威卫为豹韬卫。神龙元年复旧。所掌如左右卫。领官属,并隋置,大唐因之,同左右卫。龙朔二年,左右威卫旧官之员外,各置录事参军一人,府三人,史四人,并隶左右羽林军,统本司事。

URN: ctp:n553568