Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 吊外祖父母丧

《吊外祖父母丧》

Library Resources
1 吊外祖父... :
本司散下其礼,所司随职备办。内给事二人为使者。守宫先于主人第大门外之右,设使者次,南向。

2 吊外祖父... :
其日,使者至,掌次者延入次。内外縗服。司仪引主人以下俱立哭于东阶下,妇人立哭于殡所如常仪。使者素服出次,内典引引使者立大门外之西,东面。内给使二人以案奉令书,立于使者之南,差退,俱东面。司仪入告,主人去杖免绖,司仪引出门,止哭,迎于大门外,见宾先入,立于门右,北面。内典引引使者以下入,内外止哭,使者入门而左,立于阶闲,南面;持案者立于使者西南,东面。司仪引主人进当使者前,北面。内给使以案进诣使者前,使者取吊书,持案者退复位。使者称:“有令吊。”主人哭拜稽颡,内外皆哭。司仪引主人进受吊书,退立于东阶下,西面哭。内典引引使者以下出,复门外位。主人以吊书授左右,司仪引主人出内门,止哭,拜送于大门外。使者还,主人杖哭而入,取吊书于阶下,升,奠于柩东。若使者须私吊,则通名,引入吊如常礼讫,引出。

3 吊外祖父... :
吊诸王妃主丧及吊宗戚丧皆与遣使吊外祖父母丧礼同。凡葬及练祥使吊之礼并同。

URN: ctp:n559894