Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《肥水》

Library Resources
1 肥水:
肥水出九江成德縣廣陽鄉西,

2 肥水:
呂忱《字林》曰:肥水出良餘山,俗謂之連枷山,亦或以為獨山也。北流分為二水,施水出焉。肥水又北逕荻城東,又北逕荻丘東,右會施水枝津,水首受施水于合肥縣城東,西流逕成德縣,注于肥水也。

3 肥水:
北過其縣西,北入芍陂。

4 肥水:
肥水自荻丘北逕成德縣故城西,王莽更之曰平阿也。又北逕芍陂東,又北逕死虎塘東,芍陂瀆上承井門,與芍陂更相通注,故《經》言入芍陂矣。肥水又北,右合閻澗水,水上承施水于合肥縣,北流逕浚遒縣西,水積為陽湖。陽湖水自塘西北逕死虎亭南,夾橫塘西注,宋泰始初,豫州司馬劉順帥衆八千據其城地,以拒劉勔。趙叔寶以精兵五千,送糧死虎,劉勔破之此塘。水分為二,洛澗出焉。閻漿水注之,水受芍陂,陂水上承澗水于五門亭南,別為斷神水,又東北逕五門亭東,亭為二水之會也。斷神水又東北逕神跡亭東,又北,謂之豪水。雖廣異名,事寔一水。又東北逕白芍亭東,積而為湖,謂之芍陂。陂周百二十許里,在壽春縣南八十里,言楚相孫叔敖所造。魏太尉王淩與吳將張休戰于芍陂,即此處也。陂有五門,吐納川流。西北為香門陂,陂水北逕孫叔敖祠下,謂之芍陂瀆,又北分為二水,一水東注黎漿水,黎漿水東逕黎漿亭南,文欽之叛,吳軍北入,諸葛緒拒之于黎漿,即此水也。東注肥水,謂之黎漿水口。

5 肥水:
又北過壽春縣東,

6 肥水:
肥水自黎漿北逕壽春縣故城東為長瀨津,津側有謝堂北亭,迎送所薄,水陸舟車是焉萃止。又西北,右合東溪,溪水引瀆北出,西南流逕導公寺西,寺側因溪建刹五層,屋宇間敞,崇虛擕覺也。又西南流注于肥。肥水又西逕東臺下,臺即壽春外郭東北隅阿之榭也。東側有一湖,三春九夏,紅荷覆水,引瀆城隍,水積成潭,謂之東臺湖,亦肥南播也。肥水西逕壽春縣故城北,右合北溪,水導北山,泉源下注,漱石頹隍,水上長林插天,高柯負日,出于山林。精舍右,山淵寺左,道俗嬉遊,多萃其下,內外引汲,泉同七淨,溪水沿注,西南逕陸道士解南精廬,臨側川溪,大不為廣,小足閒居,亦勝境也。溪水西南注于肥水。

7 肥水:
北入于淮。

8 肥水:
肥水又西分為二水,右即肥之故瀆,遏為船官湖,以置舟艦也。肥水左瀆又西逕石橋門北,亦曰草市門,外有石梁渡北洲,洲上有西昌寺,寺三面阻水,佛堂設三像,真容妙相,相服精煒,是蕭武帝所立也。寺西,即船官坊,蒼兕都水,是營是作。湖北對八公山,山無樹木,惟童阜耳。山上有淮南王劉安廟,劉安是漢高帝之孫,厲王長子也。折節下士,篤好儒學,養方術之徒數十人,皆為俊異焉。多神仙秘法鴻寶之道。忽有八公,皆鬚眉皓素,詣門希見,門者曰:吾王好長生,今先生無住衰之術,未敢相聞。八公咸變成童,王甚敬之。八士竝能煉金化丹,出入無間,乃與安登山薶金于地,白日昇天。餘藥在器,雞犬舐之者,俱得上昇。其所昇之處,踐石皆陷,人馬跡存焉。故山即以八公為目。余登其上,人馬之跡無聞矣,惟廟像存焉。廟中圖安及八士像,皆坐牀帳如平生,被服纖麗,咸羽扇裙帔,巾壺枕物,一如常居。廟前有碑,齊永明十年所建也。山有隱室石井,即崔琰所謂:余下壽春,登北嶺淮南之道室,八公山石井在焉。亦云:左吳與王春、傅生等尋安,同詣玄洲,還為著記,號曰《八公記》,都不列其雞犬昇空之事矣。按《漢書》,安反伏誅,葛洪明其得道,事備《抱朴子》及《神仙傳》。肥水又左納芍陂瀆,瀆水自黎漿分水,引瀆壽春城北,逕芍陂門右,北入城。昔鉅鹿時苗為縣長,是其留犢處也。瀆東有東都街,街之左道北,有宋司空劉勔廟,宋元徽二年建于東鄉孝義里,廟前有碑,時年碑功方創,齊永明元年方立。沈約《宋書》言,泰始元年,豫州刺史殷琰反,明帝假勔輔國將軍,討之。琰降,不犯秋毫,百姓來蘇,生為立碑,文過其實。建元四年,故吏顏幼明為其廟銘,故佐龐珽為廟讚,夏侯敬友為廟頌,竝附刊于碑側。瀆水又北逕相國城東,劉武帝伐長安所築也。堂宇廳館,仍故以相國為名。又北出城注肥水。又西逕金城北,又西,左合羊頭溪水,水受芍陂,西北歷羊頭溪,謂之羊頭澗水。北逕熨湖,左會烽水瀆,瀆受淮于烽村南,下注羊頭溪,側逕壽春城西,又北歷象門,自沙門北出金城西門逍遙樓下,北注肥瀆。肥水北注舊瀆之橫塘,為玄康南路馳道,左通船官坊也。肥水逕玄康城,西北流,北出,水際有曲水堂,亦嬉遊所集也。又西北流,昔在晉世,謝玄北禦苻堅,祈八公山,及置陣于肥水之濱,堅望山上草木,咸為人狀,此即堅戰敗處。非八公之靈有助,蓋苻氏將亡之惑也。肥水又西北注于淮,是曰肥口也。

URN: ctp:n570153